Protetikk - rehabilitering

Krone - bro - stift - implantat - helprotese - delprotese - bittskinne - snorkeskinne.

Hva gjør en protetiker?

En protetiker er en tannlege som er offentlig godkjent spesialist i oral protetikk og estetisk og rekonstruktiv tannbehandling. Protetikeren restaurerer oral funksjon ved hjelp av faste og avtakbare proteser. Behandlingsplanlegging og restaurering ved hjelp implantater, temporomandibulær dysfunksjon og rehabilitering av okklusjon med proteser, kroner og broer hører med i protetikken. (Wikipedia). Vi fremstiller også snorkeskinner (søvnapnéskinner).

Før protetisk behandling

Ved første besøk får du en grundig undersøkelse av tenner og kjeveforhold. Det tas opp helseskjema og i noen tilfeller blir du bedt om å fylle ut et spørreskjema. Nødvendige røntgenbilder, kliniske fotos og studiemodeller er standard hjelpemidler for kunne planlegge kasus på best mulig måte.

Vi ønsker å oppnå et optimalt resultat og dette krever nøye behandlingsplanlegging som inkluderer dine ønsker og forventninger. Det er viktig for oss å vise deg behandlingsmuligheter og fortelle om prognose for de forskjellige alternativene. Ofte diskuteres alternativene i en separat seanse. Når du har godkjent behandlingsplan, lages det et kostnadsoverslag.

Etter avsluttet behandling

Etter avsluttet behandling vil din tannlege få skriftlig tilbakemelding om hva som ble utført. Som regel skal henvisende tannlege følge opp det arbeidet som ble framstilt.

Du må følge hygieneinstruksjoner som du har fått fra oss. Dette er en avgjørende faktor for langtidsprognosen av det arbeid du har fått. Regelmessige kontroller hos tannlege er viktig for å unngå biologiske og tekniske komplikasjoner som f.eks. karies eller frakturer.

Husk at du er selv ansvarlig for en god hygiene og for å få kontrollert dine tenner regelmessig.

Lær mer om ulike behandlingstyper

Implantat
Krone, bro og stift
Hel- og delproteser
Kjeveleddsproblemer
Fasetter
Estetisk kroneterapi

Hjelpemidler og ny teknologi

CBCT-undersøkelse (kommer)
Skanning av tenner og munnhule (kommer)
Dataguidet behandlingsplanlegging (kommer)