Strategiplan for forskning og innovasjon

Det ble høsten 2017 utarbeidet en forsknings- og innovasjonsstrategi for Kompetansesenteret. Vår visjon er å bli en ledende nasjonal aktør i fagutvikling og praksisnær forskning på oral helse, både gjennom kliniske prosjekter og gjennom folkehelseprosjekter.

Visjon og målsettinger

 • Vår hovedvisjon er å bli en ledende nasjonal aktør i fagutvikling og praksisnær
  forskning på oral helse, både gjennom klinisk odontologisk forskning og
  gjennom folkehelseprosjekter med oralt helseperspektiv.
 • Forskning og innovasjon skal være en naturlig integrert del av Tannhelse
  Rogalands virke, både i spesialisttannklinikken ved kompetansesenteret og de
  øvrige offentlige tannklinikkene.
 • Tk-Rog skal være en attraktiv samarbeidspartner i praksisnær forskning på
  oral helse for forskningsinstitusjoner og offentlige aktører
 • Tk-Rog skal arbeide for at oral helse inngår som del av større
  helseforskningsprosjekter knyttet til folkehelse, forebygging, utsatte grupper
  og klinisk forskning der det er hensiktsmessig.

Her kan du lese hele strategiplanen

Tk-Rog sin strategiplan er utarbeidet med utgangspunkt i regjeringens forsknings- og inovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (sept. 2017).

Forskningsleder er Vibeke Hervik Bull.