Endodonti - rotfylling

Betennelse i nerven - rotfylling - cyster - traumer- rotspissamputasjon - revisjon av rotfylling

Hva er endodonti?

Endodonti er fagfeltet innen odontologi som omhandler diagnostikk og behandling av tannens indre (pulpa) og omliggende strukturer.

Endodonti kan oversettes med «kunnskap om hva som er inni tann». Tannens innerste del,  pulpaen, inneholder bløtvev med blant annet nerver og blodårer. Ved sykdom i pulpa er behandlingen som oftest rotfylling.

Endodontisten er spesielt godt trent til å behandle tenner som må rotfylles, kirurgisk behandling relatert til rotfylling eller pasienter med smerter. I tillegg til kontroll og behandling av tenner som er skadet ved traumer (fall, slag eller lignende).

Fagfeltet overlapper andre odontologiske fagområder som for eksempel kariologi, oral mikrobiologi, protetikk og kirurgi.

Før endodontisk behandling

Pasienten får tilsendt informasjon om følgende:

  • hva som gjøres
  • omfang av behandling
  • hva kostnader blir

Under konsultasjonen tas det flere røntgenbilder for å kunne diagnostisere tannen og rotkanalene på best mulig måte. Deretter forklarer spesialisten nøye behandlingen, prognose for tannen og om tannen må få protetisk behandling etter avsluttet endodontisk behandling.

Rotbehandlingen utføres med god bedøvelse og med maskinelle rotende instrumenter.  Det er viktig å jobbe under sterile forhold, så under behandling skjermes tannen fra bakterier i munnhulen med en gummiduk (kofferdam). Rotfyllingen kan utføres i samme eller påfølgende behandlingsseanse, avhengig av diagnosen. Det informeres om dette før behandlingsoppstart.

Etter utført behandling

I etterkant av behandlingen er det vanlig å oppleve noe ømhet. I enkelte tilfeller kan det bli smerter og noen ganger også en hevelse. Ta kontakt med tannlegen dersom smertene vedvare eller hevelsen bli større, for da må det muligens gis antibiotika i tillegg.

Etterkontroll

Endodontisten vil sende en epikrise (rapport) til henvisende tannlege etter behandlingen er ferdig. Epikrisen beskriver hvilken behandling som er blitt utført og om forventet prognose. Henvisende tannlege vil sluttbehandle tannen og følge opp med kontroller av den rotfylte tannen. Rotfyllingene må følges opp med årlige røntgenkontroller i 5 år. Rotfylling av tenner regnes som en meget sikker behandlingsform. De fleste behandlingene utført av endodontist er vellykkede. Forskning viser vellykkethets prosent på opp til 95 %. Av og til må tannen få en annen form for endodontisk behandling etter avsluttet rotfylling.

Relatert informasjon

Betennelse i nerven
Rotfylling
Revidering av rotfylling
Rotspissamputasjon