Blir det meste som før i Kommune-Rogaland?

26. juni 2015