Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 1.1.2012

02. januar 2012

v