Ragnhild Halvorseth har ikkje tal på kor mange håbuar ho har sett inn i munnen

25. mars 2019