Reiseregning for pasienter

Lov om tannhelsetjenesten pålegger den offentlige tannhelsetjenesten å dekke reiseutgifter for prioritert klientell.

02. desember 2016

Prioritert klientell

Tannhelse Rogaland dekker reiseutgifter for prioritert klientell etter følgende vilkår:

Det er den billigste (buss) reisemåte som dekkes, og det er et krav at avstanden til behandlingsstedet er mer enn 3 km. Beløp mindre enn 100 kroner dekkes ikke. Merk at bruk av bil skal eventuelt avtales, og godkjennes på forhånd.

Pasienten, eller dennes pårørende, sender krav til fylkestannlegekontoret. Timekort, kvittering fra buss, ferjer evt behandling legges ved kravet. Husk adresse og kontonummer samt fødselsnummer.

Uprioritert klientell

Pasientreiser er riktig adressat for krav som gjelder gruppe F, og som har krav etter Folketrygdloven § 5-6. Se pasientreiser.no