Styremøte 8. mars 2011 - utsatt til mandag 14. mars kl 0900

Styremøte i Tannhelse Rogaland avholdes på møterom E 202 i Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger. Møtet er åpent for publikum.

06. april 2011