Styremøte 10 sept 2010

Styret avholdt telefonmøte og godkjente protokoller fra lønnsforhandlingene i kap 5.2.

15. september 2010

Saken er unntatt offentligheten.