Styremøte 2. sept 2009

Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoller legges ut her.

03. september 2009

Styremøte avholdes på Fylkeshuset, møterom E 202, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger

Møteinkalling 2.9.2009

Sak 24/09 - vedlegg
Sak 26/09 leieavtale og tegninger
Sak 27/09 3T rapporten  

Protokoll 2.9.2009

Neste styremøte onsdag 7. okt 2009
Jørpeland tannklinikk
Oldeidegården
Dir Poulsensgt 68
4100 Jørpeland