Tjenester

25. januar 2012

Utdrag fra Årsmeldingen 2002:

Spesialistkompetanse innen tannhelsetjenesten i Rogaland er stort sett dekket av privat praksis.

Den offentlige tannhelsetjenesten har to spesialister. Spesialisten i kjeveortopedi (tannregulering) er lokalisert på tannklinikkene Vigrestad og tildels Bjergsted. Spesialisten i periodonti (tannkjøttsykdommer) er lokalisert i Stavanger og driver allsidig henvisningspraksis med hovedvekt på periodontalsykdommer, kirurgiske inngrep, protetikk og implantatbehandling, både på prioriterte og uprioriterte grupper. Øvrige tjenester innen oralkirurgi kjøpes fra privat praksis på SiR.

Spesialisten i oralkirurgi ved SiR slutter våren 2003, og ny oral kirurg er ikke på plass. Det forhandles med SiR om mulige løsninger. Det er i dag behov for 2 oral kirurger på SIR og 1 ved Haugesund sjukehus. Det er uholdbart for rogalendingene at sykehusene ikke kan tilby oralkirurgske tjenester som en naturlig del av det medisinske tilbudet!

 

 

Fiksturer

Pasienter

Autotransplanterte tenner

Pasienter

2002

40

28

60

50

2001

25

18

 

2000

25

23

 

1999

30

20

 

1998

38

21

 

1997

27

21

 

 

 

Pasienter til kjeveortopedisk behandling

2002

459

2001

630 

2000

612

1999

410

1998

270

2 tannpleiere og 1 tannlege har i 2002 deltatt på etterutdanningskurs vedrørende Sjeldne Medisinske Tilstander i TAKOs regi. Målet er at dette teamet skal være et lokalt kompetanseteam som setter oss i stand til å ivareta de utfordringene SMT representerer. De som ønsker hjelp eller veiledning kan ta kontakt med tannpleier Sølvi Hansen tannklinikken Jørpeland (tlf 51 74 03 90), tannpleier Ragnhild Halvorseth eller tannlege Tone Elin Berge ved tannklinikken Nærbø (tlf 51 79 99 20).

Behandling i narkose og lystgass
DOT-Rogaland gir et tilbud om behandling i narkose i samarbeid med Haugesund Sjukehus og SiR. Ventetiden for slik behandling har vært ca 6 måneder i 2002. Det gjøres imidlertidig individuelle vurderinger, slik at de med størst behov tas inn raskere.

 

På grunn av opphør av tilbud ved Haugesund Sjukehus (tidligere FiH) som følge av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, kom ventetiden opp i 6 måneder i 2002. Går driften som planlagt, vil den løpet av 2003 være nede i 3 måneder.

Behandling i lystgassanalgesi stoppet nærmest opp i 2002, som følge av at det ble målt for høye lystgasskonsentrasjoner i tannlegens pustesone. Nye avsug som skal bedre dette er montert på tannklinikkene Sauda, Tjensvoll og Varhaug, mens Bjergsted, Haugesund sentrum og Lura står for tur i 2003.

Samtidig brukes annen premedikasjon for engstelige pasienter som ikke mestrer behandlingssituasjonen. 10 av tannklinikkene får pulsoksymeter og oksygenapparat i 2003 for å legge dette tilbudet bedre til rette.

  

 

 

Antall pas i lystgass 

Antall pas i Narkose

Haugesund sjukehus

SiR

2002

20

31

127

2001

74

42

112

2000

163

40

110

1999

93

51

92