Timeavtale

Velkommen til tannklinikken. Det er fint om du gjør deg kjent med denne informasjonen før du kommer til tannklinikken.

Innkallingskort sendes fortrinnsvis på SMS. Innkallingskort kan sendes på papir om ønskelig, men tannklinikken må i så fall få beskjed. Husk også å gi beskjed til tannklinikken om du endrer adresse eller telefonnummer.

Timeavtale

Ta kontakt med tannklinikken dersom du har behov for å endre eller avbestille timen, eller om du har spørsmål. Møt opp presis til timen. Vi henstiller til at det kun er en ledsager som følger dersom du har behov for å ha noen med deg.

Ta med oppdatert medisinliste til timeavtalen.

Helse- og samtykkeskjema

For å kunne gi deg som pasient forsvarlig og best mulig behandling, må vi ta hensyn til din generelle helsetilstand. Vi må derfor ha opplysninger om din helse. Noen ganger ønsker vi å bruke røntgenbilder, fotografier eller film til bruk i forskning eller undervisning. I disse tilfellene blir du bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring.

Last ned: Helse- og samtykkeskjema

Første besøk som 3-åring

Lurer du på hva som skjer ved første besøket på tannklinikken Les mer om det første besøket som 3-åring.

Betaling

Barn og unge 0-18 år, psykisk utviklingshemmede, grupper av langtidssyke i institusjon eller hjelesykepleier og flere andre grupper har rett på gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Unge voksne 19-24 år betaler 25 % av takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling for alle helst med kort. Faktura gis kun etter forhåndsavtale og med fakturagebyr 70 kr.

Voksne som ikke har rett på gratis tannbehandling og som ikke møter eller avbestiller timeavtale senere enn 24 timer på forhånd, må betale et ikke møtt-gebyr.

MRSA - Behandlet utenfor Norden?

Har du mottatt tannbehandling, arbeidet på eller vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden det siste året? I såfall må du av smittevernshensyn ta prøver hos fastlegen din før du kommer til tannklinikken for å utelukke smitte av motstandsdyktige bakterier, MRSA.

Mer informasjon

Se takster og kontaktinformasjon til tannklinikkene.