Foredragsholdere

Les mer om programpostene.

Andres erfaringer: Hjernekrøll eller Food For Thought

Erfaring fra mange års arbeid i organisasjon preget av høy faglig kompetanse og mange individualister. Kan vi gå i takt og kan vi tenke kritisk om det vi gjør uten å bli indignert? Hva får oss til å endre retning. Hvem kan snu den store tankbåten når den trenger retningsendring. Øvelser og tanketrimm i praksis.

Elisabeth Huseby, regional leder Forbedring og Pasientsikkerhet, Helse Vest. 57 år mor til to, samboer, bartender, spesialsykepleier, og brennende opptatt av forbedringer, kvalitet, pasienter og pasientsikkerhet. Huseby er engasjert i hele helsetjenesten og en holistisk tankegang.

Hvordan kan vi lære mer etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten?

Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten er en relativt ny statlig aktør, som har som mandat å undersøke alvorlige uønskede hendelser i helse og omsorgstjenesten utelukkende med tanke på nasjonal læring og forebygging av lignende hendelser. Hvordan jobber undersøkelseskommisjonen, hvordan jobber vi sammen med både tjenesten og pasienter og pårørende, og hvordan kan et nytt perspektiv på feil og uønskede hendelser gi bedre sikkerhet både for pasienter og for helsepersonell?

Synnøve Serigstad, Leder for relasjon og læring, Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten. Serigstad er utdannet statsviter og har jobbet i helseforvaltningen i mange år. Her har hun jobbet med pasientsikkerhet, forbedringsprosjekt og oppbygging av utdanningstiltak innen forbedringsmetodikk. Serigstad har nordisk forbedringsagentutdannelse og veilederutdannelse fra Institute for Healthcare Improvement. Hun har jobbet som leder for relasjon og læring i Ukom fra opprettelsen i 2019.

Psykologisk trygghet – en forutsetning for kvalitet og pasientsikkerhet

Foredraget handler om hvorfor er en kultur med psykologisk trygghet er så viktig for god kvalitet og pasientsikkerhet, med grunnlaget i forskning og erfaring. Om tre viktige kulturelle barrierer for psykologisk trygghet – hierarki, ugrei kommunikasjon (incivility), ufeilbarlighetskultur og hvordan kan man jobbe for å overvinne disse.

Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog. Prosjektleder. Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet. Fjørtoft er utdannet psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har de siste to årene arbeidet i Helsedirektoratet med den nasjonale satsingen på arbeidsmiljø og kultur for bedre pasientsikkerhet. Før det jobbet hun 11 år i Arbeidsmiljøavdelingen, Oslo universitetssykehus. Og før det igjen i en rekke forskjellige bransjer. I 2018 vant hun Norges Arbeidsmiljøpris for arbeidet med kultur ved OUS.

Helhetlig helsetilbud - med flere brukere og færre ansatte

Norges befolkning blir eldre, og trenger mer helse- og omsorgstjenester. Men det blir ikke flere yrkesaktive. Når vi må prioritere tydligere må helsepersonell brukes på det viktigste. Dette tydeliggjør dilemma mellom offentlige og private tjenester - hvor tannhelsetjenesten har mer erfaringer enn helsetjenesten for øvrig.

Gunnar Bovim. Legeutdannet tannlegesønn, professor i nevrologi, tidligere direktør St. Olavs hospitalz, og helse Midt-Norge. Tidligere rektor ved NTNU. Nå styreleder Oslo Universitetssykehus, Innovasjon Norge mm. Leder av Helsepersonellkommisjonen (2021-febr 2023)

"Fremragende ledelse"

Ledelse og organisasjonsutvikling. Betydningen av fremragende ledelse og effekten det har på resultater og ansatte.

Trude Marit Risnes, partner, daglig leder i BlueLeap AS og Vekstpartner AS. 16 års toppledererfaring fra blant annet bank og finans, kultur, hotell- og reiseliv og energi. Er i dag Partner og medgründer i selskapene BlueLeap AS og Vekstpartner AS. Hun har bred styreerfaring fra blant annet finans, helse, energi og kultur. Risnes har jobbet spesielt mye med strategi- og strategiimplementering, endringsledelse, forretningsutvikling, og det å bygge sterke lærings- og mestringskulturer.

«… og bedre skal det bli!» Implementering av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

En kort gjennomgang av de viktigste elementene i forskriften med vekt på de fire hovedelementene: Planlegge – Utføre – Evaluere – Korrigere. Deretter en presentasjon av hvordan vi i Stavanger kommune har jobbet med kvalitetsforbedring generelt og med implementering av forskriften.

Eli Kari Fosse, direktør helse og velferd, Stavanger kommune. Sosionom med videreutdanning bl.a. i veiledning og forvaltningsrett og master i ledelse fra BI. Erfaring fra bl.a. rusomsorg, sosialkontortjeneste og helse- og sosialadministrasjonen i Stavanger kommune. Fra 2014 levekårsjef og fra 2018 direktør for tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune.

Informasjon fra Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudets samfunnsoppdrag og hvilke saker vi får innen offentlig tannhelsetjeneste.

Jannicke Bruvik, Pasient- og brukerombud i Vestland, og nasjonalt koordinerende ombud siden høsten 2020. Utdannet fysioterapeut, master i fysioterapivitenskap med fordypning innen hjertesvikt. Har arbeidet klinisk som fysioterapeut i over 20 år. Mange års erfaring innen kvalitetsarbeid.

Hendelsesanalyse i tannhelsetjenesten?

Tannhelse Rogalands erfaringer med gjennomføring av en hendelsesanalyse.

Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef i Rogaland, sykepleier og tidligere styremedlem i Helse Vest RHF. Har de siste 25 årene hatt ulike lederstillinger i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Er nå oppnevnt som medlem i Tannhelseutvalget.

Et kvalitetsprosjekt fra klinikken

Tannhelse Rogalands og Tannhelsetjenstens kompetansesenter Rogalands arbeid med noen konkrete pasientavvik, resultater og følger av disse.

Ingrid Gramstad Skeie, tannlege og spesialist i kjeveortopedi i Tannhelse Rogaland, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland

Tannhelse Rogalands erfaringer med kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid

Foredraget handler om å lære av hverandres suksesser og feil, og at systematisk tilnærming og åpenhet øker sjansene for å forebygge pasientskader.

Elin Fagerheim Bjerke, kvalitetsleder i Tannhelse Rogaland.

Har en master i endringsledelse og praktisk pedagogisk utdannelse. Har variert erfaring fra det offentlige, blant annet som forvaltningsrevisor og lektor. Har stor interesse for forbedringsarbeid og har blant annet undervist i kvalitetsstyring.

Kokken og tosken

Vi inviterer vi til sosialt samvær på Solastranden Gård. Når Ryfylkekokken Frode Selvaag og Tor Øyvind Skeiseid inviterer til måltid, blir det lokal mat fra Ryfylke og Rogaland. Det blir morsomt, muntert, lærerikt, mettende og involverende!