Tilbud om autotransplantasjoner

Rogaland spesialisttannklinikk vil nå tilby autotransplantasjoner. Vi ber derfor kjeveortopeder som har aktuelle kasus om å sende henvisning med røntgen på disse snarest.

02. oktober 2013

Spesialistkandidat i oralkirurgi Vegard Østensjø (UiB) skal ha desentralisert klinisk trening på Rogaland spesialisttannklinikk 4 dager i uken under veiledning av oralkirurg. I den forbindelse er det inngått avtale med oralkirurg Arne Geir Grønningsæter om veiledning og opplæring innen autotransplantasjoner. Den øvrige veiledningen vil oralkirurg Murwan Idris forestå. Grønningsæter kommer til Stavanger ca 1 gang pr måned, første gang 1.10.2013, for å gå gjennom og vurdere aktuelle kasus, samt operere sammen med Vegar.

Vi ber derfor om at kjeveortopeder som har aktuelle kasus om å sende henvisning med røntgen så snart som mulig til Rogaland spesialisttannklinikk.

Rogaland spesialisttannklinikk
v/overtannlege Trond Strømstad
Tastagaten 30/32
4007 Stavanger
Tlf 51 53 72 73