Private tannleger med avtaler

Fylkestannlegen har inngått avtaler med private tannleger om et tannhelsetilbud til rusmisbrukere som mottar tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav a-d, jf § 4-3.

20. desember 2007

Mottakere av de nevnte tjenester i sammenhengende 3 måneder eller mer skal gis vederlagsfrie tannhelsetjenester. Tilbudet skal gis så lenge tjenestene vedvarer. Henvisning skal skje fra kommunen via overtannlegene.

Tannleger som ønsker å inngå avtaler kan ta kontakt med fylkestannlegen