Personellmøte 4. og 5. september 2013

Fylkestannlegen ønsker alle ansatte i Tannhelse Rogaland velkommen til årets personellmøte i Haugesund. Det blir som vanlig to dager med kurs og sosialt samvær hvor ansatte på tvers av klinikker og tannhelsedistrikter kan møtes. Alle nyansatte siste året tjuvstarter allerede tirsdag med introduksjonskurs sammen med ledergruppen og staben på fylkestannlegekontoret.

06. september 2013

Velkomstinformasjon

Utdrag fra programmet:

Harald Gjengedal: Kvalitet i tannhelsetjenesten

Inger Lise Andersen: Seksuell overgrep i barndommen, sett i lys av moderne traumeforståelse

Jan Størksen: "Drivkrefter"

Detaljert program

Konferansier begge dagene samt på middagen onsdag kveld, blir Tor Øyvind Skeiseid, daglig leder i Ryfylke Livsgnist, også kjent fra NRK Rogaland.