Styremøte 11. mars 2009

Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoller legges ut her.

02. april 2009

Styremøte avholdes på Fylkeshuset, møterom E 202, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger

Møteinnkalling 11.3.2009

Sak om Årsmelding for 2008
Utkast til Årsmelding 2008

Sak om regnskapfor 2008
Regnskap for 2008 -
Årsoppgjørsnotat fra Rogaland Revisjon og
Revisjonsberetning fra Rogaland Revisjon

Sak om leieavtale
Utkast til leieavtale  

Protokoll 11.3.2009