Endring i tannhelsetilbudet til 21-26-åringer

Fylkeskommunene har nå fått avklaring og informasjon om endring av tannhelsetilbudet til 21-26-åringene.

28. mars 2023

Hovedendringer

  • 21-24-åringer: Endring fra 50 % rabatt av fylkeskommunal takst til 75 % rabatt av Helse- og omsorgsdepartementets honorartakst.
  • 25-26-åringer: Endring fra 50 % rabatt av fylkeskommunal takst til ingen rabatt.

Endringene gjelder fra 27. mars 2023.

Se Helse- og omsorgsdepartementet for endringer i Stortingets budsjettvedtak om å styrke satsningen på tannhelsetjenesten: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023.

Se: Tannhelsetilbud til 21-24-åringer i Tannhelse Rogaland

Se: Tannhelsetilbud til 25-26-åringer i Tannhelse Rogaland