Tannhelsetilbud til 25-26-åringer

Fra 27. mars 2023 gis ikke 25-26-åringer 50 % rabatt på tannhelsetjenester lenger.

Stortingets vedtak om at 23-26-åringer skulle fra 1. januar 2023 få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster er endret. Fra 27. mars gis det ikke lenger rabatterte tannhelsetjenester til de som fyller 25 eller 26 år i behandlingsåret.

I stedet gis de som fyller 21-24 år i behandlingsåret 75 % rabatt.

Se Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud 2023.

Jeg har vært på privat tannklinikk og mottatt tannbehandling 01.01.23-26.03.23, men ikke fått 50 % refusjon enda. Hva gjør jeg?

Fyll ut søknadsskjema om refusjon og legg ved nødvendig dokumentajon. Søknader behandles og utbetales fortløpende. For behandling utført i 2023 før 26. mars, vil det bli gitt inntil 50 % refusjon slik regelverket var på det tidspunktet.

Se søknadskjema

Jeg har planlagt videre tannbehandling i 2023. Hva gjør jeg nå?

Fra 27. mars må du nå betale full pris for tannbehandling både på privat og offentlig tannklinikk. Det gis ingen refusjon.

Unntak fra dette gjelder dersom du allerede har påbegynt en tannbehandling. Selve den irreversible tannbehandlingen for den aktuelle tannen må være påbegynt før 27.3. Dette vil f.eks. være dersom du har gjort besøk 1 av 2 av en rotfylling og besøk 2 er i nær fremtid. Det er ikke nok at det er laget en behandlingsplan.