20. juni er verdensdagen for flyktninger

FN er initiativtaker og tema for 2023 er «Håp borte fra hjemmet».

20. juni 2023

Verdensdagen for flyktninger

Verdensdagen for flyktninger retter oppmerksomheten mot flyktningers rettigheter, behov og drømmer, og bidrar til å mobilisere politisk vilje og ressurser slik at flyktninger ikke bare kan overleve, men også trives.

Les mer om verdensdagen for flyktninger på fn.no.

Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland gir tannhelsetjenester etter tannhelsetjenesteloven til de som bor eller oppholder seg i fylket. Dette gjelder også for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Tannhelse Rogaland har nylig laget samarbeidsavtaler tilpasset statlige mottak i Rogaland, for å sikre at flyktninger som kommer til mottaket får tilpassede og gode tann- og munnhelsetjenester. Dette innebærer å fremme god helse, forebygge tannsykdom og gi nødvendig tannhelsehjelp. Tannhelse Rogaland har også undervisning og opplæring om tannhelse for nyankomne flyktninger og innvandrere på Johannes Læringssenter.

Informasjon om akuttbehandling av asylsøkere og flyktninger

Se: Akuttbehandling av asylsøkere og flyktninger