Webinar - Hva kunnskap har ungdom om syreskader på tennene og hvor mye brus og juice drikker de?

Forskningsavdelingen presenterer resultatene fra en undersøkelse utført på ungdom i Rogaland.

26. mai 2020

Tid: 24. juni 2020 kl. 13-15
Forelesere: Seniorforsker Elisabeth Lind Melbye med innovasjonsrådgiver, jurist og tannpleier Linda Næss, forskningsmedarbeider Ann Kristin Bolstad Berge og forskningsleder Vibeke Hervik Bull.

I dette webinaret presenterer forskningsavdelingen sine resultater fra en studie om inntak av syreholdig drikke og kunnskap om syreskader blant ungdommer i videregående skole. Av de 850 som deltok i studien sa 26 % at de drikker syreholdig drikke daglig. Studien viste også at en alarmerende høy andel av ungdommene manglet grunnleggende kunnskaper om hva syreskader er og at denne mangelen på kunnskap var forbundet med et hyppigere inntak av syreholdig drikke. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med tannpleierne i Tannhelse Rogaland, og resultatene er publisert i siste nummer av Acta Odontologica Scandinavica.

Påmelding: Meld deg her. Husk å skrive epostadressen din riktig slik at du får tilsendt påmeldingslinken.

Generelt: Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis via chat. Webinaret vil bli tatt opp. Det gjøres oppmerksom på at om man stiller spørsmål muntlig eller har på kameraet i løpet av seansen, vil dette kunne komme med på opptaket.