Tildeling til forskningsprosjekt

Kompetansesenteret tildelt 500 000 kr i støtte til forskningsprosjekt.

16. september 2018

Forskningsavdelingen ved Kompetansesenteret i Tannhelse Rogaland er Tildelt inntil 500.000 kr. i forprosjektstøtte til prosjektet «SmartJournal – oral helse i sykehjem» fra Regionalt Forskningsfond-Vestlandet. Bakgrunnen for prosjektet er at forskning har vist at mer enn 40 % av beboere i norske sykehjem har uakseptabel oral hygiene. Og på tross av at oral helse er viktig både for livskvalitet, verdighet, matinntak og generell helse har dette problemet fått lite oppmerksomhet. Og en av hovedutfordringene er at sykehjem i dag mangler strategier for å ivareta oral helse for pasientene.

Derfor vil Tannhelse Rogaland i samarbeid med regionale innovasjons- og forskningsmiljøer utvikle et enkelt og effektivt digitalt verktøy, SmartJournal, som skal hjelpe pleiepersonell med å dokumentere munnstell på sykehjemspasienter. Forprosjektet skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag til å designe det digitale verktøyet og for utforming av hovedprosjekt og planer for implementering av innovasjonen. Forskningsavdelingen ved Kompetansesenteret vil i prosjektet samarbeide med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, SESAM - senter for eldremedisin, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland (USHT Rog) og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Dette er tredje tildelingen Kompetansesenteret får fra regionalt forskningsfondet - Vestlandet og Forskningsrådet det siste året.»