Styremøte 24. mai 2018 kl. 10.00.

Styremøte avholdes på Fylkeshuset, rom E-200, i Arkitekt Eckhoffsgate 1, Stavanger og er åpent for publikum.

16. mai 2018