Styremøte 19. mai 2020 kl. 10.00

Styremøte avholdes elektronisk.

11. mai 2020

Se møtekalender med sakslisten.

Ta kontakt for evt. deltagelse.