Sårbare grupper med dårlig tannhelse fortjener hjelp

Doktorgradsstipendiat Emilie Bryne ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland har skrevet en kronikk om temaet.

07. oktober 2020

Les kronikken på forskersonen.