Resultater folkehelseundersøkelsen 2020

Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI) presentere resultatene fra folkehelseundersøkelsen 2020.

24. november 2020

Hvordan er status i Rogaland? Hvordan er nivået vårt sammenlignet med andre fylker? Hvordan er variasjonene mellom regionene innad i Rogaland?

Webinaret arrangeres 10. desember kl. 10.00-12.00 og er åpent for alle interesserte.

Les mer