Fylkestannhelsesjefen i nasjonalt utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Fylkestannhelsesjef i Tannhelse Rogaland Pernille Lysaker er medlem i utvalget. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

12. august 2022

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Prinsippene for prioritering i den samlede helse- og omsorgstjenesten, nytte, ressurs og alvorlighet, slik de er beskrevet i Meld. St. 38 (2020 – 2021) skal legges til grunn for gjennomgangen og for vurderinger og forslag.

Dette er spennende arbeid for tannhelsefeltet.

- Jeg er stolt over å ha blitt utnevnt som medlem i tannhelseutvalet, og jeg ser fram til å belyse og debattere viktige områder som er gitt i mandatet, sier fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker.

Les mer på regjeringen.no