Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen!

Folkehelseforeningen inviterer til et seminar som presenterer tannhelse i et folkehelseperspektiv. Folkehelserådgiver og fagleder i Tannhelse Rogaland leder seminaret. Få bedre kunnskap om tannhelse og hvordan vi kan samarbeide lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

06. oktober 2023

Tidspunkt: Onsdag 08.11.23, kl. 11-12.

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn

Verdenshelseorganisasjon har publisert en rapport om global oral helsestatus. Rapporten presenterer behovet for bedre prioritering av oral helse i global, regional og nasjonal kontekst. Det står generelt lite om tannhelse i nasjonale og regionale planer i Norge.

Det er en sammenheng mellom den orale og generelle helse, og dette kommer frem i Helsedirektoratets Kunnskapsoppsummering. Disse forholdene gjør at tenner og munnhulen i større grad må inkluderes i den totale vurderingen av befolkningens helse.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebyggelse. Men hvordan arbeides det med folkehelse i den offentlige tannhelsetjenesten?

Program

  • Hvorfor er tannhelse viktig i folkehelsearbeidet? ved Anne Elisabeth Münster Halvari, associate professor UiO.
  • Sammenhengen mellom den orale og generelle helse, ved Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening.
  • Arbeidsgruppe for tannhelse i Folkehelseforeningen, og folkehelsearbeid i den offentlige tannhelsetjenesten, ved Daniel K. Braadland, fagleder folkehelse & Janne Schanche, folkehelserådgiver i Tannhelse Rogaland.

For mer informasjon og påmelding se folkehelseforeningen.no.