Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Takster pr 1. mars 2017

28. desember 2017
Steinar Løgith Aase
Tannhelse Rogaland setter takstene etter vedtak i styret. Alle tannklinikkene har prislister som kan tas med. Nedenfor ligger noen av de mest brukte takstene og full nedlastbar prisliste i pdf-format. Ta kontakt med tannhelsepersonellet på tannklinikkene for ytterligere informasjon.

Takstnr Tekst Pris
1b Akuttkonsultasjon 275 kr
1 Undersøkelse hos tannlege eller tannpleier 610 kr
6 Anestesi 140 kr
802 Tannrøntgen pr bilde 85 kr
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 1450 kr pr time
201 Fylling 1 flate 660 kr
202 Fylling 2 flater 1060 kr
203 Fylling 3 flater 1335 kr
304 Helkrone uten stift i porselen/gull 6100 kr

Prisliste for Tannhelse Rogaland fra 1. mars 2017 og
Prisliste for spesialistbehandling fra 1. mars 2017

Takstene er inkludert teknikerutgifter.

Ved bruk av timetakst er minstetakst 10 minutter. Videre behandling betales pr påbegynte 5 minutt.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 % av takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (pr 1. juli 2017). Takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet pr 1. jan 2018

Ved behandling som Tannhelse Rogaland ikke har eget takstnummer på, benyttes Helse- og omsorgsdepartementets honorartakst.

Dersom behandlingen blir dyrere enn 5 000 kr, får du skriftlig kostnadsoverslag. Hvis behandlingen blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslaget muntlig. Du får alltid spesifisert kvittering/faktura.

All tannbehandling skal betales kontant, og helst med kort. Alternativet er en faktura med administrasjonsgebyr på 50 kr og betalingsfrist på 14 dager. Faktura kun etter avtale med tannlegen/tannpleieren. Blir ikke fakturaen betalt innen forfallsdato sendes kravet direkte til Lindorff; Tannhelse Rogaland purrer ikke på utestående krav selv.

Ved uteblivelse uten varsel eller når time avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid, kreves betalt for 80 % av lavt timehonorar, dvs  for 1/2 time 580 kr.

På Tannlegevakten og ved akutt uttrykning utenom arbeidstid, økes honoraret med 75 %.

Retningslinjer for søknad om sosial stønad til tannbehandling

Reiseutgifter

Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Tilbake
TK Vest