Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Takster pr 1. mars 2019

28. februar 2019
Steinar Løgith Aase
Tannhelse Rogaland setter takstene etter vedtak i styret. Alle tannklinikkene har prislister som kan tas med. Nedenfor ligger noen av de mest brukte takstene og full nedlastbar prisliste i pdf-format. Ta kontakt med tannhelsepersonellet på tannklinikkene for ytterligere informasjon.

Takstnr Tekst Pris
1b Akuttkonsultasjon 295 kr
1 Undersøkelse hos tannlege eller tannpleier 660 kr
6 Anestesi 150 kr
802 Tannrøntgen pr bilde 90 kr
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 1560 kr pr time
201 Fylling 1 flate 705 kr
202 Fylling 2 flater 1135 kr
203 Fylling 3 flater 1435 kr
304 Helkrone uten stift i porselen/gull 6420 kr

Prisliste for Tannhelse Rogaland fra 1. mars 2019 og
Prisliste for spesialistbehandling fra 1. mars 2019

Takstene er som hovedregel inkludert teknikerutgifter.

Ved bruk av timetakst er minstetakst 10 minutter. Videre behandling betales pr påbegynte 5 minutt.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 % av takster 2019 fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (pr 17.12.2018).

Ved behandling som Tannhelse Rogaland ikke har eget takstnummer på, benyttes Helse- og omsorgsdepartementets honorartakst.

Dersom behandlingen blir dyrere enn 5 000 kr, får du skriftlig kostnadsoverslag. Hvis behandlingen blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslaget muntlig. Du får alltid spesifisert kvittering/faktura.

All tannbehandling skal betales kontant, og helst med kort. Alternativet er en faktura med administrasjonsgebyr på 60 kr og betalingsfrist på 14 dager. Faktura kun etter avtale med tannlegen/tannpleieren. Blir ikke fakturaen betalt innen forfallsdato sendes kravet direkte til Lindorff; Tannhelse Rogaland purrer ikke på utestående krav selv.

Ved uteblivelse uten varsel eller når time avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid, kreves betalt 600 kr. Andre regler gjelder ved timeavtale hos spesialist.

På Tannlegevakten og ved akutt uttrykning utenom arbeidstid, økes honoraret med 75 %.

Se: Retningslinjer for søknad om sosial stønad til tannbehandling

Se: Reiseutgifter

Se: Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Tilbake
TK Vest