Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Årsmeldinger

25. mars 2018
Steinar Løgith Aase
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2008
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004 - Tabellvedlegg
Årsmelding 2003 - Tabellvedlegg
Årsmelding 2002 - Tabellvedlegg
Årsmelding 2001 - Tabellvedlegg
Forvaltningsrevisjon: Samarbeidet mellom Tannhelse Rogaland og barnevernstjenesten 2013
Tannhelseplan 2008 - 2011
Rogaland Revisjon: Tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede (2010)
Evaluering av foretaksorganisering - intern del og ekstern del
Rogaland Revisjon: Forvaltningsrevisjon. Tannhelsetilbud til gruppe C (2006)
Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? - Rapport fra Helsetilsynet 2005
Tilbake
TK Vest