Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Timeavtale

08. juli 2019
Steinar Løgith Aase
Innkallingskort sendes nå fortrinnsvis på SMS. Innkallingskort kan sendes på papir om ønskelig, men tannklinikken må i så fall få beskjed. Husk også å gi beskjed til tannklinikken om du endrer adresse eller telefonnummer.

Dersom tildelt timeavtale ikke skulle passe, vennligst kontakt oss snarest. For betalende pasienter: Betaling helst med kort (ikke kredittkort). Faktura kun etter forhåndsavtale. Fakturagebyr 60 kr. Ved uteblivelse uten varsel eller når timeavtale avbestilles senere enn 24 timer på forhånd, kreves betalt 80 % av lavt timehonorar.

Ta med oppdatert medisinliste.

Har du mottatt tannbehandling, arbeidet på eller vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden det siste året? I såfall må du av smittevernshensyn ta prøver hos fastlegen din før du kommer til tannklinikken for å utelukke smitte av motstandsdyktige bakterier, MRSA.

Mer informasjon? Se takster og kontaktinformasjon til tannklinikkene.

Tilbake
TK Vest