Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Behandling av rusmiddelavhengige - informasjon for private tannleger med avtale

05. april 2019
Steinar Løgith Aase
Her ligger informasjon for private tannleger som har avtale med Tannhelse Rogaland om behandling av brukere med rettigheter etter Rundskriv I-2/2006.

Ny artikkel i Tannlegeforeningens Tidende om Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmisbrukere i Norge (Nor Tannlegeforen Tid 2017; 117: 316—21)

Mal for avtale med private tannleger gjeldende for 2019
Avtale Nord-Rogaland tannhelsedistrikt
Avtale Nord-Jæren & Ryfylke tannhelsedistrikt
Avtale Stavanger tannhelsedistrikt
Avtale Sandnes tannhelsedistrikt
Avtale Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Rundskriv I-2/2006
Tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige

Notat om LAR-brukere som oppholder seg på institusjon i annet fylke
Redegjørelse for at det er oppholdsfylket som skal betale

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten
En veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling fra Helsedirektoratet (jan 2011)

Prioriterte grupper i Tannhelse Rogaland
med link til søknadsskjema

Takster i Tannhelse Rogaland
pr 1. mars 2019

Til nye tannleger som er interessert i å inngå avtale, ta kontakt med fylkestannlegen.

Tilbake
TK Vest