Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Personellmøte i Haugesund 2017

05. september 2017
Tannhelse Rogaland samler alle ansatte til kurs i Haugesund 6. og 7. sept. 2017. Se programmet her.

På programmet står bl.a. dette

Ny faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD ved spesialist i protetikk Torbjørn Leif Hansen

Tannbarn - ny nasjonal faglige retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge ved tannlege Gro Jørgensborg

Hva betyr etikk for oss ved filosof Henrik Syse

Hygiene og smittevern ved seniorrådgiver Horst Bentele

La Dolca Vita ved kommunikasjonsrådgiver Pellegrino Riccardi

Tilbake
TK Vest