Behandlingstilbud til pasienter med TMD (kjeveleddslidelser)

Kompetansesenteret etablerte i 2017 et tverrfaglig behandlingstilbud for TMD.

Tilbudet er spesielt tiltenkt pasienter som har vedvarende symptomer, der det kan være behov for en mer omfattende utredning og behandling. Denne etableringen er et pilotprosjekt som det første i sitt slag utenfor universitetsmiljøet.

TMD-tilbudet skjer som et tverrfaglig samarbeid mellom tannlege (spesialist i oral protetikk), psykolog og fysioterapeut. Ved behov så finnes det mulighet for å konsultere oral kirurg og radiolog ved Kompetansesenteret. Det brukes en standardisert metodikk som også legger forholdene til rette for forskning.

Pasienter henvises fra både Stavanger Universitetssjukehus og private leger og øre-, nese-, hals-spesialister.

Lær mer om kjeveleddsproblemer.