Vanlige problemer

Vanlige problemer kan bestå seg i tanngnissing, munntørrhet, børsteskader, frembrudd av visdomstenner osv. Spør tannlegen eller tannpleieren om du lurer på noe.