Tannhelsetilbud til 23-26-åringer

Stortinget har vedtatt at 23-26-åringer fra 1. januar 2023 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har enda ikke formelt fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan ordningen skal håndteres, er derfor foreløpig ikke endelig avklart.

Hvem omfattes av tilbudet?

Dette gjelder deg som er født i 1997, 1998, 1999 og 2000, dvs. fyller 23, 24, 25 eller 26 år i 2023. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 26 år. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjør jeg for å få halv pris?

De som går på Tannhelse Rogalands klinikker betaler allerede nå automatisk halv pris.

I en overgangsperiode vil du kunne gå til privat tannlege/tannpleier og få refundert inntil 50 % av fylkeskommunale takster fra Tannhelse Rogaland. Hvordan du skal gå fram for å kreve refusjon publiseres snarlig.

Siden oppdateres når mer informasjon foreligger.