Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Tannhelse Rogaland FKF samler inn og behandler opplysninger etter personopplysningsloven.

Tannhelsetjenesten og personvern

Tannhelse Rogaland registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ).

Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart og behandles etter de krav som lover og forskrifter setter.

Tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal.

Det skal ikke tas bilder inne på tannklinikken uten at dette er godkjent av de ansatte på forhånd. Hvis bilder skal publiseres på nettet skal dette være i samråd med de det gjelder og Tannhelse Rogaland FKF.

Ansvarlig for informasjonssikkerheten i Tannhelse Rogaland FKF

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Hvilke person- og helseopplysninger lagres

Disse opplysningene blir registrert og lagret i pasientjournalen:

  • Nødvendige personopplysninger med navn, fødselsnummer, adresse, telefon, evt. foresatte/pårørende. For aldersgruppen 0-20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.
  • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
  • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje:

  • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannlege, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny behandler.
  • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert
  • Du har etter forespørsel, rett til kopi eller utskrift av din journal.

Rett til retting, sletting eller sperring

Du har etter særskilt forespørsel rett til retting, sletting eller sperring av hele/deler av din journal dersom det fins mangelfulle/feilaktige opplysninger.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med:

  • Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker, e-post.
  • Personvernombud Aleksandra Endresen, e-post.