Verdensdagen for psykisk helse

Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Årets kampanjetema er livet under og etter pandemien.

10. oktober 2021

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden 10. oktober hvert år.

Vær oppmerksom! Vær til stede! Følg opp!

Se: nettstedet til Verdensdagen for psykisk helse