Velkommen til ny nettside

Nettsiden har fått en oppfriskning på design og funksjonalitet og er nå også tilpasset krav til tilgjengelighet i form av universell utforming.

02. september 2019

Les mer om arbeid med tilgjengelighet og universell utforming i Tannhelse Rogaland.