Utvidet refusjonsordning for unge voksne

SV og regjeringen har blitt enige om revidert budsjett for 2024. Det er foreslått at unge voksne, det vil si de som fyller 25 og 26 år i behandlingsåret, skal få 75 % rabatt fra 1. juli 2024.

03. juli 2024

Den offentlige tannhelsetjenesten og Tannhelse Rogaland har enda ikke fått oversendt oppdraget fra departementet. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan tilbudet vil håndteres, senere. Inntil videre fortsetter 25-og 26-åringer å betale som vanlig. Dersom noen ønsker å flytte timeavtalen sin, tar dere kontakt med tannklinikken.