Tildeling fra Forskningsrådet

Kompetansesenteret er tildelt 825.000 kr i nettverksstøtte fra forskningsrådets HELSEVEL-program til prosjektet GERONETT.

13. juni 2018

GERONETT er et samarbeid mellom de seks regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge for å utvikle et fagnettverk på gerodontologi (eldretannpleie). Kompetansesenteret i Rogaland er prosjektleder for nettverket.

Se tildelingssak hos Forskningsrådet.