Tannhelsetjenesten og personvern

10. desember 2010

Tannhelse Rogaland er opptatt av å sikre de opplysningene du gir til oss slik at kravene til personvern blir oppfylt. Som en del av arbeidet med dette er det laget et informasjonsskriv. Dette finner du som oppslag på klinikkene, og kan få utlevert ved å kontakte klinikken. I tillegg finner du det ved å trykke på linken nedenfor.

Tannhelsetjenesten og personvern