Tannhelsehjelp til flyktninger og asylsøkere - et ansvar for hele tannhelsetjenesten

Fredag 4. nov holder fylkestannlege Helene Haver og rådgiver Oscar Nilssen fra UDI foredrag på Tannlegeforeningens landsmøte i Stavanger.

09. november 2016

Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Foredraget handler blant annet om hvordan Tannhelse Rogaland sammen med privat tannhelsetjeneste har håndtert flyktningene og asylsøkernes behov for, og rettigheter til tannhelsehjelp.

Se introduksjonsfilmen til foredraget.

Under foredraget blir det vist intervju med ulike aktører som forteller om deres erfaringer og opplevelser:

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Tannlege Marke Franca

Tannlege Marke Franca

Miljøarbeider Andreas Bjørlow og beboere på Forus transittmottak

Andreas Bjørlow Beboer Forus transittmottak