Tannhelse Rogaland - en partner i folkehelsearbeidet

Tannhelse Rogaland sitt folkehelsearbeid er omtalt i siste nummer av Munnpleien (2/16).

11. januar 2017

Munnpleien skriver blant annet "Tannhelse Rogaland går nye veier i folkehelsearbeidet. Samarbeid over fylkesgrensene og satsing på brukermedvirkning med elever og lærere var sentralt i utviklingen av et nytt program HEART for ungdomsskolene med blant annet bruk av en undervisningsapp. Gjen­nom partnerskap i fylkeskommunen arbeider de for at tannhelsetjenesten skal bli en naturlig samarbeidspartner i alle kommunenes folkehelsenettverk".

Munnpleien 2 16  Rogaland 20.12.16 HEART

Les hele artikkelen fra Munnpleien her