Tananger tannklinikk og Sola tannklinikk samlokaliseres

Tananger og Sola tannklinikk samlokaliseres november 2019 i nye lokaler i Vingveien 3 på Sola. Det blir en stor, flott og praktisk klinikk med moderne utstyr og bedre tilpasset dagens krav til f.eks. universell utforming. Personalet er det samme. Alle vil møte igjen sine faste tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

28. oktober 2019

Samlokaliseringen skjer som følge av vedtatt Klinikkplan 2015-2019. Denne ble vedtatt av styret i april 2015.

I forbindelse med flyttingen, vil begge tannklinikkene være stengt fra mandag 4. november til fredag 15. november.

Akuttbehandling vil bli tilbudet ved Randaberg tannklinikk. Telefon 51 41 49 30.

Vi ønsker velkommen i nye lokaler mandag 18. november.

Ny adresse fra 18. november

Sola tannklinikk
Vingveien 3
Telefon 51 65 92 00