Styremøte 6. november 2020 kl. 12.30

Styremøte avholdes elektronisk.

06. november 2020

Se møtekalender med sakslisten.

Detaljer for deltagelse:

Trykk her for elektronisk deltagelse på Zoom.

Meeting ID: 962 7098 5703
Passcode: 746817