Styremøte 22. januar 2018 kl. 14.00.

Forsknings- og innovasjonsstrategi for vårt regionale odontologiske kompetansesenter står på sakskartet. Styremøte avholdes på Kompetansesenteret i Torgveien 21 B, Stavanger og er åpent for publikum.

15. januar 2018

På styremøte vil forskningsleder Vibeke Hervik Bull presentere utkast til ny Forsknings- og innovasjonsstrategi for årene 2018-2022.

Vibeke Hervik Bull

Se møtekalender med saksutredning og vedlegg.