Styremøte 16. desember 2019 kl. 15.00

Styremøte avholdes på Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, bygg H fylkestannlegekontoret.

11. desember 2019

Se møtekalender med sakslisten.