Styremøte 15. oktober 2020 kl. 13.30

Styremøte avholdes elektronisk.

09. oktober 2020

Se møtekalender med sakslisten.

Ta kontakt for evt. deltagelse.