Styremøte 14. februar 2018 kl. 10.00.

Styremøte avholdes på Fylkeshuset, rom E-202, i Arkitekt Eckhoffsgate 1, Stavanger og er åpent for publikum.

11. februar 2018